PRIVACYBELEID

Inleiding
Kiezeltje – KIE stone respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gegevensverwerking
Alle informatie die u invoert op de website van Kiezeltje – KIE stone wordt alleen intern gebruikt en niet verstrekt aan derden. Persoonsgegevens van bezoekers worden alleen geregistreerd en gebruikt indien: u ons een e-mail stuurt, u contact met ons opneemt via het contactformulier of u het aanmeldformulier voor modellen invult.

Uw gegevens worden voor de volgende doelen bewaard: u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en het verkrijgen van modellen voor de fotorapportage.

Kiezeltje – KIE stone bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw rechten
U heeft het recht om de gegevens die Kiezeltje – KIE stone van u heeft geregistreerd op elk moment in te zien. Indien deze informatie onjuist is, dan kunt u Kiezeltje – KIE stone verzoeken om deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U kunt uw ver- zoek indienen door een e-mail te sturen naar info@kiezeltje.nl of info@kiestone.nl.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Kiezeltje – KIE stone neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kiezeltje.nl of info@kiestone.nl

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewe- gingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Ad- words) en overige Googlediensten en producten.

Contact
Indien u vragen heeft over het privacybeleid van Kiezeltje – KIE stone, kunt u contact opnemen per e-mail op info@kiezeltje.nl of per post: KIE stone, Zuidergracht 21-22, 3763 LS Soest, Nederland.

DISCLAIMER 

Op het gebruik van www.kiezeltje.nl en/of www.kiestone.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruik voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
kiezeltje streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, staat kiezeltje niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Eventuele juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kiezeltje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en even min voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen kiezeltje en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Kiezeltje garandeert niet dat e-mails die aan kiezeltje worden verzonden tijdig worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ont- vangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mail verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hier aan verbonden veiligheidsrisico‘s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met kiezeltje te corresponderen, accepteert u dit risico.