Privacybeleid

Inleiding

Kiezeltje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gegevensverwerking

Alle informatie die u invoert op de website van Kiezeltje wordt alleen intern gebruikt en niet verstrekt aan derden. Persoonsgegevens van bezoekers worden alleen geregistreerd en gebruikt indien: u ons een e-mail stuurt, u contact met ons opneemt via het contactformulier of u het aanmeldformulier voor modellen invult.

Uw gegevens worden voor de volgende doelen bewaard: u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en het verkrijgen van modellen voor de fotorapportage.

Kiezeltje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw rechten

U heeft het recht om de gegevens die Kiezeltje van u heeft geregistreerd op elk moment in te zien. Indien deze informatie onjuist is, dan kunt u Kiezeltje verzoeken om deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@kiezeltje.nl.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Kiezeltje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kiezeltje.nl.

Cookies

Kiezeltje maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Contact

Indien u vragen heeft over het privacybeleid van Kiezeltje, kunt u contact opnemen met Kiezeltje per e-mail op info@kiezeltje.nl of per post: Kiezeltje, Zuidergracht 21-22, 3763 LS Soest, Nederland.