PRIVACYBELEID

Inleiding
Kiezeltje - KIE stone respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gegevensverwerking
Alle informatie die u invoert op de website van Kiezeltje - KIE stone wordt alleen intern gebruikt en niet verstrekt aan derden. Persoonsgegevens van bezoekers worden alleen geregistreerd en gebruikt indien: u ons een e-mail stuurt, u contact met ons opneemt via het contactformulier of u het aanmeldformulier voor modellen invult.

Uw gegevens worden voor de volgende doelen bewaard: u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en het verkrijgen van modellen voor de fotorapportage.

Kiezeltje - KIE stone bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw rechten
U heeft het recht om de gegevens die Kiezeltje - KIE stone van u heeft geregistreerd op elk moment in te zien. Indien deze informatie onjuist is, dan kunt u Kiezeltje - KIE stone verzoeken om deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@kiestone.nl.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Kiezeltje - KIE stone neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kiestone.nl

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Contact
Indien u vragen heeft over het privacybeleid van Kiezeltje - KIE stone, kunt u contact opnemen per e-mail op info@kiezeltje.nl of info@kiestone.nl of per post: KIE stone, Zuidergracht 21-22, 3763 LS Soest, Nederland.